Các bước thành lập công ty

Các bước thành lập công ty

Bạn đang có ý tưởng kinh doanh tốt, đang muốn thành lập doanh nghiệp để hoà nhập vào thương trường năng động và đầy hấp dẫn!1. Chuẩn bị trước thành lập:-Chuẩn bị chứng minh nhân dân bản...

Di chúc không có hiệu lực pháp luật

Di chúc không có hiệu lực pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật dân sự về thừa kế, Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp như sau:   - Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng...