Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Facebook

Đăng bởi Tuvan24 Mạng xã hội 49

Bạn có quên mật khẩu facebook? đừng lo lắng Tôi có giải pháp. Bản chất của con người là khó khăn để loại bỏ quên mật khẩu facebook, để quên, do đó, không thể đăng nhập vào facebook của bạn. Ok, để giải quyết quên mật khẩu facebook chuẩn bị giấy, bút hay bất cứ điều gì để ghi lại mật khẩu mới để không quên một lần nữa.

1. Vào http://www.facebook.com, Nhấp vào Quên mật khẩu của bạn? Viết địa chỉ e-mail được sử dụng khi đăng ký trong facebook.

2. Sau đó nhấp vào Đặt lại mật khẩu.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Facebook
3. Đăng nhập vào email của bạn và mở tin nhắn có chứa "Xác nhận mật khẩu thay đổi"Và nhấp vào liên kết được chứa trong email.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Facebook

4. Điền Email, mật khẩu và Xác nhận mật khẩu mới -> Sau đó nhấp vàoThay đổi mật khẩu.