Hướng dẫn Sử dụng Script Greasemonkey trên Firefox và Chrome để vào Facebook khi bị chặn

Đăng bởi Tuvan24 Mạng xã hội 49

Dưới đây là hướng dẫn Sử dụng Script Greasemonkey trên Firefox và Chrome vào lại Facebook khi bị chặn

a. Nếu dùng FireFox:

Vào trang addon của FF để cài thêm cái Greasemonkey để chạy script: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748/

Click vào nút Add to Firefox => install xong thì restart lại FF

Hướng dẫn Sử dụng Script Greasemonkey trên Firefox và Chrome để vào Facebook khi bị chặn

Restart xong thì vào đây: http://userscripts.org/scripts/show/8861

Ấn vào nút Install ở bên phải , nó sẽ hiện lên cái bảng hỏi có install hay ko thì ấn nút Install để cho tự động install script FFixer vào trong Greasemonkey.

Hướng dẫn Sử dụng Script Greasemonkey trên Firefox và Chrome để vào Facebook khi bị chặn

Bây giờ vào https://facebook.com rồi click vào phần Tài khoản ở trên menu chọn Configure Ffixer

Hướng dẫn Sử dụng Script Greasemonkey trên Firefox và Chrome để vào Facebook khi bị chặn

Nó sẽ hiện ra 1 cái bảng, chọn Other Options ở menu bên trái rồi đánh dấu vào phần Force Facebook links to point to HTTPS pages. Và ấn nút Refesh cho nạp lại trang là ok. Script sẽ tự động chuyển tất cả cách link trên facebook thành giao thức https nên sẽ không phải thêm s vào http bằng tay trên url nữa => dùng ngon lành mỗi tội cái chat chit trên facebook sẽ không xài đc

Hướng dẫn Sử dụng Script Greasemonkey trên Firefox và Chrome để vào Facebook khi bị chặn

b. Nếu dùng Chrome:

Chrome thì đơn giản hơn vì từ phiên bản 4.x thì nó đã support sẵn extension Greasemonkey. Chỉ cần vào trang http://userscripts.org/scripts/show/8861 , ấn nút Install. Nó sẽ hỏi có cài vào ko thì ấn nút Continue, hiện ra popup thì ấn Install => Xong. Kiểm tra bằng cách vào phần quản lý Extensions thấy như hình bên dưới là ok. Bước config còn lại thì như ở phần hướng dẫn cho Firefox bên trên.