Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Đăng bởi Tu van 24 Làm đồ Handmade 49

Cách làm vòng tay handmade từ dây sạc điện thoại cũ. Tận dụng thứ bỏ đi mà vẫn có đồ cá tính!

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cục sạc điện thoại hoặc dây điện

- Kim

- Chỉ màu đen

- Kéo

Thực hiện:

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Cách 1

Bước 1:


- Cắt rời bộ sạc và chỉ lấy phần dây điện thoại. Sau đó, cắt và rút bỏ phần lõi đi. Mình cần giữ lại phần vỏ và lõi màu đen của dây thôi.

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 2:

- Cắt phần vỏ dây ra thành những đoạn nhỏ nghen.

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 3:

- Rùi xỏ những đoạn dây nhỏ cho đến khi đầy vào đoạn chỉ nhé!

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 4:

- Giờ thì cố định đầu dây lại nào. Với phần đầu nút ban đầu: lấy một đoạn lõi đen luồn vào giữa chỉ, cột chặt lại rồi cắt bỏ phần thừa.

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 5:

- Còn nút đầu chỉ còn lại, các bạn lấy một đoạn dây lõi màu đen khác luồn vào giữa chỉ nhưng đừng cắt phần thừa đi, cái đó là để cột vào đầu bên kia đấy!

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Cách 2

Bước 1:

- Tương tự như cách một mình cắt và rút bỏ phần vỏ một đoạn dây điện thoại làm khuy cài nè.

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 2:

- Ước chừng độ lớn của nút cài để tạo một rãnh nhỏ, từ phần rãnh đến phần đầu rút vỏ sẽ là độ lớn của khuy cài đó.

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 3:

- Kéo phần lõi vào rãnh (đặt một dây trên và một đây đặt dưới).

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 4:

- Sau đó, luồn nút cài vào nha!

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 5:

- Và cố định nút cài như thế này này rồi cắt bỏ đoạn thừa đi.

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 6:

- Tương tự mình làm nút cài nào.

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ

Bước 7:

- Và kết thêm một vài hột nút trên vòng tay (nhớ tạo rãnh khi kết) nữa nghen.
Giờ thì đến phiên trình làng 2 mẫu vòng tay vừa thực hiện đây!

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ
Các bạn thấy thế nào?

 

Hướng dẫn làm vòng tay từ dây sạc điện thoại cũ
Trông cực chất nha... mà hem nhận ra là dây sạc điện thoại lun í!Theo: thanghoa.net