Thủ tục đăng ký tạm trú

Thủ tục đăng ký tạm trú

1. Các trường hợp phải đăng ký tạm trú: Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú...