Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa

Đăng bởi: liên 49

Nguyên liệu

 - Mặt đồng hồ

 - Dây cước

 - Hạt nhựa hình trụ

 - Kéo

 - Kim khâu to


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Các bước thực hiện

Bước 1:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Bước 2:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Bước 3:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Bước 4:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Bước 5:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Bước 6:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Bước 7:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa


Bước 8:


Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa

Hướng dẫn làm dây đeo đồng hồ thời trang từ hạt nhựa

 

Theo: lola.vn